Lista firm w mieście Czemierniki

Zdzisław Zenon Musikowski "drewmus"

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 21-306 Czemierniki, Wygnanów 72

Ryszard Romanowicz

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 21-306 Czemierniki, Niewęgłosz 127

Agnieszka Adamowicz - 21-306 Czemierniki

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Adres: 21-306 Czemierniki, Stoczek 82

Henryk Kozak Usługi Inseminacyjne

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 21-306 Czemierniki, Północna Kolonia 54

Leszek Józef Siwek

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
Adres: 21-306 Czemierniki, Bełcząc 80

Grzegorz Stanisław Domański "piekarnia Rogalik" Spółka Cywilna

Główna działalność: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
Adres: 21-306 Czemierniki, Radzyńska 91

Jan Skrzypczak Usługi Cięcia Drewna Oraz Transport

Główna działalność: Produkcja wyrobów tartacznych
Adres: 21-306 Czemierniki, Skoki 30

Józef Ludwik Oleksiński Kamieniarstwo

Główna działalność: Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Adres: 21-306 Czemierniki, Kocka 37

Zenon Walaszek - 21-306 Czemierniki

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 21-306 Czemierniki, Bełcząc 46

Zygmunt Domański "murarstwo"

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 21-306 Czemierniki, Lichty 13

Jarosław Ligęza Usługi Ogólnobudowlane

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 21-306 Czemierniki, Stoczek 109

Mk Marcin Krzeczkowski

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Radzyńska 87A

Antoni Łucek

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Wygnanów 65

Jerzy Kozak Usługi Dekarskie

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Rynek 3

Mirosław Szwaj

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Wygnanów 57

Mariusz Cholewa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Bełcząc 149

Mirosław Banach "bud-Dach" Spółka Cywilna

Główna działalność: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Bełcząc 135

Adam Klemens Rutka; Firma Handlowo Usługowa "adach"

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 21-306 Czemierniki, Parczewska 53A

Elżbieta Paśnik Zakład Fryzjerski Męsko-Damski

Główna działalność: Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Adres: 21-306 Czemierniki, Zamkowa 2

Lucjan Krzyżak Kl Serwis

Główna działalność: Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Radzyńska 64

Grażyna Mazurek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia W Czemiernikach

Główna działalność: Praktyka lekarska ogólna
Adres: 21-306 Czemierniki, Zamkowa 14

Waldemar Karwowski Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego

Główna działalność: Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Adres: 21-306 Czemierniki, Lichty 5

Ostapiuk Józef Przychodnia Dla Zwierzat

Główna działalność: DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Adres: 21-306 Czemierniki, Radzyńska 19

Paweł Mazurek Kancelaria Adwokacka

Główna działalność: Działalność prawnicza
Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Zamkowa 14

Mateusz Orzechowski Wydawnictwo "wspólnota"

Główna działalność: Wydawanie gazet
Adres: 21-306 Czemierniki, Wygnanów 20

Wojciech Bylicki - Usługi Transportowe

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 21-306 Czemierniki, ul. Kocka 48

Andrzej Rymuszka; "er-Trans"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 21-306 Czemierniki, Stójka 20

Andrzej Chudzik Usługi Transportowe

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 21-306 Czemierniki, Stójka 29

Zygmunt Ryszard Łuba; "rez-Trans"

Główna działalność: Transport drogowy towarów
Adres: 21-306 Czemierniki, Lichty 14A

Maria Melchior "anna Maria"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 21-306 Czemierniki, Rynek 27

Marek Sokołowski Agromark

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 21-306 Czemierniki, Zamkowa 2

Leszek Buda; Zakład Handlowo-Usługowy "lech"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
Adres: 21-306 Czemierniki, Parczewska 59

Adam Melchior; Spółka Cywilna

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 21-306 Czemierniki, Rynek 25

Andrzej Tracz Skład Opału

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 21-306 Czemierniki, Zamkowa 25A

Anna Jasińska Tcn Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
Adres: 21-306 Czemierniki, Parczewska 54

Agata Jolanta Kopiś

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Wygnanów 92A

Włodzimierz Domański Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Radzyńska 25

Antonina Król Sklep Spożywczy

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Adres: 21-306 Czemierniki, Rynek 1A

Artur Niewęgłowski - 21-306 Czemierniki

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 21-306 Czemierniki, Niewęgłosz 85

Zdzisław Sójka Zakład Mechaniki Pojazdowej

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 21-306 Czemierniki, Skoki 85A