Lista firm w mieście Skierniewice

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Konsultacyjne "tom-Rol" Stanisław Kotliński

Główna działalność: Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Adres: 96-100 Skierniewice, INSTYTUTOWA 13

Piotr Orłowski P.P.H.U. Pio-Plast

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 92A

Janusz Plaskota -

Główna działalność: Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
Adres: 96-100 Skierniewice, WITTENBERGA 11

"młyn Zbożowy" Ireneusz Brzeziński

Główna działalność: Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
Adres: 96-100 Skierniewice, WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 49

Zakład Kuśnierski Robert Kacała

Główna działalność: Produkcja odzieży skórzanej
Adres: 96-100 Skierniewice, PÓŁNOCNA 59

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ludwik" Marek Lisiecki

Główna działalność: Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Trzcińska 75 lok. 18

Grund-Pomp Service Paweł Szymański

Główna działalność: Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
Adres: 0 Skierniewice, SIERAKOWICE PRAWE 69B

Piotr Długosz Biuro-Serwis

Główna działalność: Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Kameralna 10

Hydro Truck System Agnieszka Kościesza

Główna działalność: Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 9 lok. 61

Robert Staszewski Firma Okoń

Główna działalność: Produkcja sprzętu sportowego
Adres: 96-100 Skierniewice, NOWOBIELAŃSKA 67A

Firma Transportowo-Budowlana "arex" Arkadiusz Jażdżyk

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 96-100 Skierniewice, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 31

"termo-Dach" Sylwester Majewski

Główna działalność: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Miedniewicka 35B

P.H.U."sibes" Sławomir Sawicki

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Tadeusza Kościuszki 21A

Przedsiębiorstwo Handlowe Tegrapol Tadeusz Kluszczyński

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Elizy Orzeszkowej 13B

Sklep Agd Kazimierz Czernek

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 96-100 Skierniewice, RYNEK 2 lok. 3

Kazimierz Kowalczyk P.H.U. "wafell"

Główna działalność: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 1 lok. 52

Grzegorz Zabost

Główna działalność: Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
Adres: 96-100 Skierniewice, MSZCZONOWSKA 116

Firma Handlowo-Usługowa Maciejak Apolonia

Główna działalność: Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Adres: 96-100 Skierniewice, MAKOWSKA 2A

Regina Boruc Remik Mała Gastronomia

Główna działalność: Ruchome placówki gastronomiczne
Adres: 96-100 Skierniewice, MSZCZONOWSKA 11/13 lok. 8

Mazowiecka Sieć Kin Zbigniew Magdziarz

Główna działalność: Działalność związana z projekcją filmów
Adres: 96-100 Skierniewice, IGNACEGO PRĄDZYŃSKIEGO 24

Bogumiła Jagiełło-Tarnowska "darbud"

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 10

Fpuh Eltsat Jerzy Brzeziński

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Adres: 96-100 Skierniewice, Batorego 12

Zakład Handlu I Usług Wielobranżowych Mieczysław Ka¬Mierczak

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 96-100 Skierniewice, MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO 3 lok. 8

Cystel Waldemar Godlewski

Główna działalność: Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 33/35

"k4" Ksawery Kowalczyk

Główna działalność: Wykończanie wyrobów włókienniczych
Adres: 96-100 Skierniewice, Mokra Lewa 54

Jerzy Chilimończyk Produkcja-Handel-Usługi "lumen"

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: 96-100 Skierniewice, PROF. EDMUNDA MALINOWSKIEGO 13

Jerzy Śmieszek

Główna działalność: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Młynarska 45A

Dariusz Łyś Studio Mebli "projekt"

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Bolesława Prusa 8A lok. 12

Eugeniusz Malka Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "malex"

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, BALCEROWSKA 11

Madera Olga Zawistowska

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Łódzka 52

Centrum Zaopatrzenia Meblowego Mirosław Wójt

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. 1 Maja 10A

Toska Tomasz Skorupski

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Stefana Batorego 47

"fronbud" - Stanisław Fronckiewicz

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, Miedniewice MIEDNIEWICE 143

Projekt Premium Tomasz Puchyr

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, Stefana Batorego 5

P.P.H.U."meblux" Jan Witkowski

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, ZADĘBIE 15A

Piotr Przybył Zakład Stolarski Projekt

Główna działalność: Produkcja mebli biurowych i sklepowych
Adres: 96-100 Skierniewice, MANDARYNKOWA 5

Sofline Prestige Krzysztof Grabowski

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, UL.RYMONTA 37

Producent Mebli Mirosław Kuśmierczyk

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, LUDWIKÓW 12A

P.P.H.U Słaby Tomasz Słaby

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, PIŁSUDSKIEGO 17 lok. 3

Tomasz Urbaniak P. W. Urbaniak I Spółka S.C.

Główna działalność: Produkcja pozostałych mebli
Adres: 96-100 Skierniewice, CZYSTA 36