Lista firm w mieście Chojno Nowe Pierwsze

T.Z- Bud Tomasz Zieliński

Główna działalność: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: 22-130 Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Pierwsze 18

"dar-Mar" Dariusz Maik

Główna działalność: Roboty związane z budową dróg i autostrad
Adres: 22-130 Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Pierwsze 83

Genetix Mariusz Łuczkiewicz

Główna działalność: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Adres: 22-130 Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Pierwsze 95

Bernadetta Grab

Główna działalność: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: 22-130 Chojno Nowe Pierwsze, Chojno Nowe Pierwsze 126B