Lista firm w mieście Dąbrowa Górnicza

Roman Szewczyk - 41-300 Dąbrowa Górnicza

Główna działalność: Produkcja barwników i pigmentów
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Olszowa 4

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Venta Krzysztof Kołbuc

Główna działalność: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Adres: 42-523 Dąbrowa Górnicza, Koksownicza 1

Bryk Wiesław "elrem" Zakład Usługowo-Produkcyjny

Główna działalność: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
Adres: 41-310 Dąbrowa Górnicza, Legionów Polskich 139 lok. 38

Szymczyk Jan "eko-Stalsprzęt"puhp

Główna działalność: Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 29 lok. 48

Marek Ligowski

Główna działalność: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka 82

Ziółkowski Jarosław "jaromix"

Główna działalność: Produkcja przypraw
Adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Roztoki 13

Chmiel Anna Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "anirex"

Główna działalność: Produkcja pozostałej odzieży dzianej
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, Podbagienko 21

Jaszczura Grzegorz "consor"przedsi�Biorstwo-Us�Ugowo-Handlowe

Główna działalność: Drukowanie gazet
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, R�ana 2

Halina Bagińska - 42-520 Dąbrowa Górnicza

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Gospodarcza 25

Stanisław Bagiński - 42-520 Dąbrowa Górnicza

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Gospodarcza 25

Lewtak Bogusław "chemogum"

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Kasprzaka 17

Ciepliński Mieczysław Wyroby Gumowe Transport - Produkcja - Usługi Mieczysław Ciepliński

Główna działalność: Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, Kryniczna 10

Spałkowski Ryszard "areco"

Główna działalność: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, Orkana 26a

Alicja Hajka

Główna działalność: Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Robotnicza 9

Zdzisław Hajka

Główna działalność: Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Robotnicza 9

Staroszczyk Adrian "as-Max" Przedsi�Biorstwo Produk.Handlowo Us�Ugowe

Główna działalność: Naprawa i konserwacja maszyn
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, ul. G�rnicza 16

Proczek Marek "profi" Usługi I Doradztwo

Główna działalność: Handel energią elektryczną
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Ptasia 2

Łukasz Biały Firma Handlowo Usługowa

Główna działalność: Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Dąbrowskiego 44 lok. 76

Dziura Andrzej Usługi Asenizacyjne,usługi Transportowe

Główna działalność: ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Adres: 42-524 Dąbrowa Górnicza, ul.Bia�ej Przemszy 138

Latacz Tadeusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe "kedat", Hurtowania "kedat" Skrót: Pht- "kedat", Hurtownia "kedat"

Główna działalność: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Warszawska 14

Zakład Wielobranżowy Antoni Pisula

Główna działalność: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
Adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Majewskiego 56

Sroka Jan Usługi Ciężkim Sprzętem Budowlanym

Główna działalność: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Konstytucji 46

Wojdyła Tadeusz Hurtownia Artykułów Przemysłowych "materbud"

Główna działalność: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, Zaplecze 2a

Szewczyk Dorota "stamar"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 5

Witas Sławomir Firma Wielobranżowa "g I G A N T "

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
Adres: 42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Białej Przemszy 57

Elżbieta Bąk - 41-303 Dąbrowa Górnicza

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Kościelna

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Trans-Bim Dobrowolski Mieczysław

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Ogrodników 50

Kalarus Piotr Zakład Przerobu Surowców Wtórnych "suwtór"

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: 42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Żołnierska 146

Wronkowicz Andrzej "stal-Met" Firma Handlowo-Usługowa

Główna działalność: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, Zaplecze 24

Frankiewicz Robert Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "axel"

Główna działalność: Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 20d lok. 9

Łach Łukasz Przedsiębiorstwo Transportowe Łukasz Łach

Główna działalność: Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Krasińskiego 1 lok. 67

Dylczyk Ireneusz Firma Usługowo-Handlowa "darkstar"

Główna działalność: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, Gustawa Morcinka 16 lok. 172

Zagródka Krzysztof Z M K -Bau -Zakład Remontowo-Budowlany

Główna działalność: Pozostałe zakwaterowanie
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Poniatowskiego 25

Dobrek Włodzimierz Studio-Video "clip"

Główna działalność: Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Pogoria 5 lok. 4

Gaj Tomasz Firma Handlowa "pax"

Główna działalność: Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sucha 20

Chatys Mirosława Biuro Agencji Turystycznej "victoria" Mirosława Chatys

Główna działalność: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, 11 Listopada 13

Leszczyński Michał Ml-Cars

Główna działalność: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Adres: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Rzeczna 64

Gawron Krzysztof Przedsiębiorstwo Handlowe

Główna działalność: Pozostałe badania i analizy techniczne
Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 28 lok. 107

Zimocha Zbigniew Firma Handlowo-Us�Ugowa "rew-Kom" Zimocha Zbigniew

Główna działalność: Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
Adres: 0 Dąbrowa Górnicza, Konopnickiej 128

Kacperczyk Sławomir "geosprzęt" Uniwersalny Zakład Transportowo-Sprzętowy

Główna działalność: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 40 lok. 56